Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.10.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.406 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice
EMITENT
  • MINISTERUL SANATATII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 noiembrie 2006Data intrării în vigoare 30-11-2006
    Formă consolidată valabilă la data 25-08-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 25-08-2017 până la data de 17-10-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.406 din 16 noiembrie 2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 962 din 30 noiembrie 2006, la data de 25 August 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 45 din 16 ianuarie 2007; ORDINUL nr. 442 din 8 aprilie 2015; ORDINUL nr. 947 din 22 august 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere:- prevederile art. 184 alin. (1) şi (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 6.698 din 16 noiembrie 2006,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin orice altă dispoziţie contrară se abrogă.