Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 472 din 6 iulie 2017privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 7 iulie 2017Data intrării în vigoare 07-07-2017
    Formă consolidată valabilă la data 09-08-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-08-2017 până la data de 25-06-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 472 din 6 iulie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 535 din 7 iulie 2017, la data de 09 August 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 560 din 4 august 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1 Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 cu suma de 19.361 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, şi alocarea acesteia judeţului Vrancea, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului "Centenarul Primului Război Mondial - Vrancea eroică - Anul Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz", prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2 Acţiunile şi programul evenimentului "Centenarul Primului Război Mondial - Vrancea eroică - Anul Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz" se vor realiza de autorităţile şi instituţiile publice locale sub coordonarea Consiliului Judeţean Vrancea.