Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 (**republicată**)pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 7 februarie 2011Data intrării în vigoare 07-02-2011
  Formă consolidată valabilă la data 06-07-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 06-07-2017 până la data de 19-05-2019

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*)(Republicata 2) din Monitorul Oficial nr.98 din 07-02-2011

  Notă CTCE *) Forma consolidată a LEGII nr. 51 din 7 iunie 1995 (Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 98 din 7 februarie 2011, la data de 06 Iulie 2017 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 9 februarie 2011; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011; DECIZIA nr. 1.519 din 15 noiembrie 2011; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012***); LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 297 din 22 mai 2014; LEGEA nr. 72 din 28 aprilie 2016; LEGEA nr. 25 din 24 martie 2017; DECIZIA nr. 225 din 4 aprilie 2017.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  **) Republicată în temeiul art. VI din Legea nr. 270/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 28 decembrie 2010, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001 şi ulterior a mai fost modificată şi completată prin:– Legea nr. 489/2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 5 august 2002;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2003 privind completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 9 septembrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 29 iunie 2004;– Legea nr. 201/2004 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 28 mai 2004;– Legea nr. 255/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 23 iunie 2004;–