Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 685 din 23 august 1999pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 30 august 1999Data intrării în vigoare 30-08-1999

    În temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată,Guvernul României hotărăşte:Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, prevăzute în anexa nr. 1.Articolul 2Se aprobă Regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, prevăzut în anexa nr. 2.Articolul 3Începând cu data de 1 octombrie 1999 se interzice utilizarea altor documente de compensare în afară celor prevăzute în regulamentul de compensare aprobat prin prezenta hotărâre.Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 135/1998 privind aprobarea Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agenţilor economici din industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 23 aprilie 1998, şi Hotărârea Guvernului nr. 912/1998 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agenţilor economici la care statul este acţionar majoritar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 22 decembrie 1998.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul industrieişi comerţului,Nicolae Staiculescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesAnexa 1 Deschideți NORMĂprivind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoanejuridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie
    Anexa 2 Deschideți REGULAMENT DE COMPENSAREa datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice