Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003Data intrării în vigoare 28-02-2003
    Formă consolidată valabilă la data 28-07-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-07-2017 până la data de 25-06-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a LEGII nr. 46 din 21 ianuarie 2003, publicate în Monitorul Oficial nr. 51 din 29 ianuarie 2003, la data de 28 Iulie 2017 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de LEGEA nr. 50 din 30 martie 2016; LEGEA nr. 191 din 24 iulie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adopta prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1In sensul prezentei legi:a) prin pacient se înţelege persoana sanatoasa sau bolnava care utilizează serviciile de sănătate;b) prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenentei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale;c) prin îngrijiri de sănătate se înţelege serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile conexe actului medical;