Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 1 iunie 1999 (**republicată**)privind activitatea de audit financiar**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 22 august 2003Data intrării în vigoare 22-08-2003
  Formă consolidată valabilă la data 15-07-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15-07-2017 până la data de 05-06-2020

  Atenție, se afisează forma consolidată a ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 1 iunie 1999(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.598 din 22-08-2003

  Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 75 din 1 iunie 1999 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 598 din 22 august 2003, la data de 15 Iulie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA nr. 37 din 29 ianuarie 2004; LEGEA nr. 397 din 30 octombrie 2006; LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010; LEGEA nr. 149 din 30 aprilie 2013; LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  **) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 67/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, dându-se textelor o noua numerotare.
  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999, a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 133/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 5 aprilie 2002, lege rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 3 iunie 2003. Ulterior a mai fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 67/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 12/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 23 ianuarie 2003.
  Capitolul IDispoziţii generaleArticolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează auditul financiar şi exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar de către persoanele care au dobândit această calitate în condiţiile prevăzute de lege.La data de 15-07-2017 Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017