Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 10 septembrie 2010Data intrării în vigoare 10-09-2010
  Formă consolidată valabilă la data 01-07-2017 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-07-2017 până la data de 23-09-2023


  Notă CTCE
  Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010, publicate în Monitorul Oficial nr. 636 din 10 septembrie 2010, la data de 01 Iulie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011; RECTIFICAREA nr. 283 din 14 decembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012; LEGEA nr. 182 din 24 octombrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014; RECTIFICAREA nr. 83 din 12 decembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016; LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017; ORDONANȚA DE URGENTA nr. 130 din 17 decembrie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  **) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 14 decembrie 2011.Având în vedere necesitatea asigurării cu prioritate a finanţării din împrumuturile contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a continuării şi finalizării investiţiilor publice de interes local, aflate în curs de implementare,luând în considerare faptul că arieratele bugetare înregistrate la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se reflectă în deficitul bugetului general consolidat, precum şi faptul că neachitarea de către unităţile/subdiviziunile administrativteritoriale a obligaţiilor de plată faţă de operatorii economici, decurgând din contractele încheiate pentru executarea investiţiilor publice de interes local şi a căror finanţare se poate asigura din împrumuturi, conduce la înrăutăţirea activităţii financiare a acestor operatori,având în vedere că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ conduce la blocarea implementării investiţiilor de interes pentru comunităţile locale,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul UNIC

  Abrogat

  Articolul I