Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (**republicată**)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 3 august 2009Data intrării în vigoare 03-08-2009
  Formă consolidată valabilă la data 22-04-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-07-2017 până la data de 11-05-2021

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 144 din 21 mai 2007(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.535 din 03-08-2009  Notă CTCE *) Forma consolidată a LEGII nr. 144 din 21 mai 2007, (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 535 din 3 august 2009, la data de 22 Aprilie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: DECIZIA nr. 415 din 14 aprilie 2010; LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 30 ianuarie 2013; LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 415 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 mai 2010 a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 lit. c), d), e) şi f) şi ale cap. VI "Verificarea averilor, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor" (art. 45-50) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.De asemenea, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cap. I "Dispoziţii generale" (art. 1-9) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, excepţie ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale în măsura în care prevăd competenţa Agenţiei Naţionale de Integritate de a efectua şi întocmi acte de cercetare şi de constatare referitoare la verificarea averilor, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor.S-a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 lit. e), f) şi g), art. 12 alin. (2) şi ale art. 42 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, excepţie ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale în măsura în care prevăd transmiterea declaraţiilor de avere şi de interese Agenţiei Naţionale de Integritate şi publicarea lor pe pagina de internet a acesteia şi a instituţiei.Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În concluzie, în intervalul 5 mai 2010-19 iunie 2010, dispoziţiile prevăzute mai sus au fost suspendate de de drept, încetându-şi efectele juridice începând cu data de 20 iunie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  Notă CTCE Conform art. 34, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010 verificările aflate în curs de desfăşurare la Agenţie la data intrării în vigoare a prezentei legi continuă potrivit procedurii prevăzute de aceasta.Actele şi lucrările efectuate în cadrul Agenţiei, rămase definitive până la publicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 415 din 14 aprilie 2010 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 5 mai 2010, rămân valabile.Probele administrate şi actele procesuale efectuate la instanţe şi organe de urmărire penală înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi se menţin.Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese depuse până la intrarea în vigoare a prezentei legi rămân valabile şi vor putea fi valorificate de către Agenţie în cadrul procedurilor sale pentru exercitarea atribuţiilor specifice prevăzute de lege.
  ----------Cap. I a fost abrogat de pct. 1 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.Articolul 1

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!