Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 (*actualizată*)privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 9 noiembrie 2012Data intrării în vigoare 01-01-2014
  Formă consolidată valabilă la data 30-06-2017 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30-06-2017 până la data de 13-10-2019


  Notă CTCE
  Forma consolidată a Legii nr. 197/2012, publicate în Monitorul Oficial nr. 754 din 9 noiembrie 2012, la data de 30 Iunie 2017 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 mai 2013; ORDONANŢA nr. 18 din 26 august 2014; LEGEA nr. 66 din 1 aprilie 2015; ORDONANŢA nr. 27 din 19 august 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 30 iunie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Prin HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 mai 2014, s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 mai 2014 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 12 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017.Înlocuirea denumirii acestui minister s-a efectuat, în mod corespunzător, în textul formei consolidate.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege reglementează procesul de evaluare, certificare, monitorizare şi control pentru asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.(2) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor serviciilor sociale, precum şi furnizorilor de servicii sociale, publici şi privaţi, care funcţionează pe teritoriul României, denumiţi în continuare furnizori.