Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.969 din 30 mai 2017pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 9 iunie 2017Data intrării în vigoare 09-06-2017
    Formă consolidată valabilă la data 21-06-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-06-2017 până la data de 05-06-2020
    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 3.969 din 30 mai 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 428 din 9 iunie 2017, la data de 21 Iunie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 4.068 din 15 iunie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul prevederilor art. 257art. 258 şi art. 259 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Direcţia generală management preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.