Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (28.03.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.990 din 6 iunie 2017privind componenţa nominală a comisiilor de contestaţii ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017Data intrării în vigoare 12-06-2017

  În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare faptul că deciziile Consiliului general pot fi contestate, conform legii,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1), ale art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016, cu modificările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1
  (1) Comisiile de contestaţii sunt parte din structura Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.(2) Comisiile de contestaţii ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016, cu modificările ulterioare.
  Articolul 2(1) Se aprobă componenţa nominală a comisiilor de contestaţii ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare pentru mandatul 2016-2020.(2) Componenţa nominală a comisiilor de contestaţii ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.Articolul 4Direcţia generală învăţământ universitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, instituţiile de învăţământ superior, Academia Română, institutele şi centrele de cercetare din subordinea Academiei Române şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Pavel Năstase
  Bucureşti, 6 iunie 2017.Nr. 3.990.ANEXĂComponenţa nominală a comisiilor de contestaţii ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare*Font 9*┌────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │   Numele şi prenumele   │                          Instituţia                     ││crt.│                         │                                                         │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                         Matematică şi ştiinţe ale naturii                              │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                  1. Matematică                                         │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Sasu Bogdan - preşedinte │Universitatea de Vest din Timişoara                      │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Ene Viviana              │Universitatea "Ovidius" din Constanţa                    │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Tiba Dan                 │Institutul de Matematică "Simion Stoilow" din Bucureşti  │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Halanay Andrei           │Universitatea Politehnica din Bucureşti                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Marinoschi Gabriela      │Institutul de Statistică Matematică şi Matematică        ││    │                         │Aplicată "Gheorghe Mihoc-Caius Iacob" din Bucureşti      │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                                  2. Informatică                                        │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Pop Sitar Petrica Claudiu│                                                         ││    │- preşedinte             │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca                    │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Barbu Tudor              │Academia Română - Filiala Iaşi                           │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Petcu Dana               │Universitatea de Vest din Timişoara                      │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                                     3. Fizică                                          │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Duliu Octavian -         │                                                         ││    │preşedinte               │Universitatea din Bucureşti                              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
  │  2.│Creangă Dorina-Emilia    │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Leopold Nicolae          │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Stoica Sabin             │Centrul Internaţional pentru Pregătire Avansată şi       ││    │                         │Cercetare în Fizică - Filială a INCDFM Bucureşti         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Tosa Valer               │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru       ││    │                         │Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCDTIM din           ││    │                         │Cluj-Napoca                                              │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                                     4. Chimie                                          │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Pui Aurel - preşedinte   │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Bala Camelia             │Universitatea din Bucureşti                              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Dinica Rodica Mihaela    │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Hamciuc Corneliu         │Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din    │
  │    │                         │Iaşi                                                     │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Rada Simona              │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru       ││    │                         │Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCDTIM din           ││    │                         │Cluj-Napoca                                              │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                                 5. Ştiinţele pământului                                │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Croitoru Adina-Eliza -   │                                                         ││    │preşedinte               │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Bucureşti               │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Demetrescu Crişan        │Institutul de Geodinamică din Bucureşti                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Mîndrescu Marcel         │Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Ducea Mihai              │Universitatea din Arizona, Universitatea din Bucureşti   │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Tălângă Cristian         │Universitatea din Bucureşti                              │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                                  Ştiinţe inginereşti                                   │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                           6. Inginerie civilă şi management                            │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Popa Horaţiu - preşedinte│Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti       │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Mircea Călin             │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca                    │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Isopescu Dorina Nicolina │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Catalina Tiberiu         │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti       │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Iordache Vlad            │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti       │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                                 7. Ingineria materialelor                              │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Ghiban Brânduşa -        │                                                         ││    │preşedinte               │Universitatea Politehnica din Bucureşti                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Minea Alina Adriana      │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Munteanu Daniel          │Universitatea "Transilvania" din Braşov                  │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│     8. Inginerie chimică, inginerie medicală, ştiinţa materialelor şi nanomateriale    │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Secuianu Catinca -       │                                                         ││    │preşedinte               │Universitatea Politehnica din Bucureşti                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Măluţan Teodor           │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Pirvu Cristian           │Universitatea Politehnica din Bucureşti                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Rusnac Lucian-Mircea     │Universitatea Politehnica Timişoara                      │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Radu Gabriel Lucian      │Universitatea Politehnica din Bucureşti                  │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                                  9. Inginerie electrică                                │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Ciuprina Florin -        │                                                         ││    │preşedinte               │Universitatea Politehnica din Bucureşti                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
  │  2.│Olaru Radu               │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Gaiceanu Marian          │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Nicolae Petre-Marian     │Universitatea din Craiova                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Popescu Mihaela          │Universitatea din Craiova                                │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                                  10. Inginerie energetică                              │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Lăzăroiu George Cristian │                                                         ││    │- preşedinte             │Universitatea Politehnica din Bucureşti                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Costinas Sorina          │Universitatea Politehnica din Bucureşti                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Munteanu Florin          │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Vatau Doru               │Universitatea Politehnica Timişoara                      │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Frigura-Iliasa Flaviu    │                                                         │
  │    │Mihai                    │Universitatea Politehnica Timişoara                      │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                       11. Electronică, telecomunicaţii şi nanotehnologie               │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Popa Valentin -          │                                                         ││    │preşedinte               │Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Isar Alexandru           │Universitatea Politehnica Timişoara                      │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Paleologu Constantin     │Universitatea Politehnica din Bucureşti                  │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│            12. Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol şi gaze          │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Badea Ana-Cornelia -     │                                                         ││    │preşedinte               │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti       │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Arad Victor              │Universitatea din Petroşani                              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Nan Marin Silviu         │Universitatea din Petroşani                              │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                 13. Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi               │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Popa Mihaela - preşedinte│Universitatea Politehnica din Bucureşti                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Grigorie Teodor Lucian   │Universitatea din Craiova                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Rugescu Radu             │Universitatea Politehnica din Bucureşti                  │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                        14. Ingineria resurselor vegetale şi animale                    │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Nour Violeta - preşedinte│Universitatea din Craiova                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Botu Mihai               │Universitatea din Craiova                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Ilie Leonard             │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină          ││    │                         │Veterinară din Bucureşti                                 │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Marin Daniela            │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru       ││    │                         │Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti            │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
  │  5.│Sand Sava Camelia        │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu                   │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│            15. Calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria sistemelor            │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Leon Florin - preşedinte │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Dobra Petru              │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca                    │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Balas Valentina Emilia   │Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad                    │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                         16. Inginerie industrială şi management                        │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Zapciu Miron - preşedinte│Universitatea Politehnica din Bucureşti                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Cioca Lucian-Ionel       │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu                   │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Brad Stelian             │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca                    │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Moldovan Liviu           │Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
  │  5.│Nedelcu Dumitru          │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi         │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                    17. Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică                     │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Rosca Ioan Calin -       │                                                         ││    │preşedinte               │Universitatea "Transilvania" din Braşov                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Dudescu Mircea Cristian  │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca                    │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Gavrus Adinel            │National Institut of Applied Sciences - INSA Rennes      │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Saracin Ion              │Universitatea din Craiova                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Muntean Sebastian        │Academia Română - Filiala Timişoara                      │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                                 18. Ingineria mediului                                 │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Robescu Lăcrămioara      │                                                         ││    │Diana - preşedinte       │Universitatea Politehnica din Bucureşti                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
  │  2.│Bulgariu Laura           │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Micle Valer              │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca                    │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                              Ştiinţe biologice şi biomedicale                          │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                19. Biologie şi biochimie                               │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Popa Luis - preşedinte   │Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa"     │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Leabu Mircea             │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul  ││    │                         │Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş"      │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Chifiriuc Mariana Carmen │Universitatea din Bucureşti                              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Krizbai Istvan           │Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad           │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Pistol Gina Cecilia      │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru       ││    │                         │Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti            │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                                      20. Medicină                                      │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Azamfirei Leonard -      │                                                         ││    │preşedinte               │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş    │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Florian Ioan Ştefan      │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu"  ││    │                         │din Cluj-Napoca                                          │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Pieptu Dragoş            │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa"  ││    │                         │din Iaşi                                                 │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Pirici Daniel            │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova        │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Tanase Cristiana         │Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti             │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                                   21. Medicină veterinară                              │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Drugociu Dan - preşedinte│Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ││    │                         │"Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi                        │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Mihaiu Marian            │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ││    │                         │din Cluj-Napoca                                          │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Cristina Romeo-Teodor    │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ││    │                         │a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara   │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Daneş Doina              │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină          ││    │                         │Veterinară din Bucureşti                                 │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Mareş Mihai              │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ││    │                         │"Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi                        │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                                    22. Medicină dentară                                │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Dudea Diana - preşedinte │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu"  ││    │                         │din Cluj-Napoca                                          │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Şurlin Petra             │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova        │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Stratul Ştefan-Ioan      │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din │
  │    │                         │Timişoara                                                │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                                      23. Farmacie                                      │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Cristea Victoria Cecilia │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu"  ││    │- preşedinte             │din Cluj-Napoca                                          │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Lupuleasa Dumitru        │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din ││    │                         │Bucureşti                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Miron Anca               │Universitatea de Medicina şi Farmacie "Grigore T. Popa"  ││    │                         │din Iaşi                                                 │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Popa Lăcrămioara         │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din ││    │                         │Bucureşti                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Vicaş Laura Graţiela     │Universitatea din Oradea                                 │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                                   Ştiinţe sociale                                      │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                                24. Ştiinţe juridice                                    │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Dragoş Dacian -          │                                                         ││    │preşedinte               │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Gîrleşteanu George-Liviu │Universitatea din Craiova                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Boroi Gabriel            │Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti          │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                   25. Sociologie, ştiinţe politice şi administrative                   │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Ivan Loredana -          │Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative    ││    │preşedinte               │din Bucureşti                                            │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Dorondel Ştefan          │Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer" din      ││    │                         │Bucureşti                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Păun Nicolae             │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Popescu Maria            │Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din         │
  │    │                         │Bucureşti                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Ţurcanu Florin           │Universitatea din Bucureşti                              │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                    26. Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică                  │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Cavaropol Dan Victor -   │                                                         ││    │preşedinte               │Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Bârsan Ghiţă             │Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Costea Luiza-Maria       │Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din         ││    │                         │Bucureşti                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Chiorcea Ion             │Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din         ││    │                         │Bucureşti                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Roceanu Ion              │Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din         ││    │                         │Bucureşti                                                │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                   27. Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor                    │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Vintilă Georgeta -       │                                                         ││    │preşedinte               │Academia de Studii Economice din Bucureşti               │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Dumitru Mădălina         │Academia de Studii Economice din Bucureşti               │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Buchmann Robert Andrei   │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Meghişan Georgeta-       │                                                         ││    │Mădălina                 │Universitatea din Craiova                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Orzan Gheorghe           │Academia de Studii Economice din Bucureşti               │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│              28. Psihologie, ştiinţe ale educaţiei, educaţie fizică şi sport           │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Gavreliuc Alin -         │                                                         ││    │preşedinte               │Universitatea de Vest din Timişoara                      │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Stănescu Monica Iulia    │Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din  │
  │    │                         │Bucureşti                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Albulescu Ion            │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Dincă Margareta          │Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Dobrean Anca             │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca             │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                                 Ştiinţe umaniste şi arte                               │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                     29. Filologie                                      │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Diaconu Mircea -         │                                                         ││    │preşedinte               │Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Alexandrescu Vlad        │Universitatea din Bucureşti                              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Munteanu Eugen           │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Boldea Iulian            │Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş              │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Glodeanu Gheorghe        │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca                    │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                                     30. Filosofie                                      │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Cernica Viorel -         │                                                         ││    │preşedinte               │Universitatea din Bucureşti                              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Cozma Carmen             │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Brinzei Monica           │CNRS - Institut de Recherche et d'Histoire des Textes,   ││    │                         │Paris                                                    │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Vizureanu Viorel         │Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin        ││    │                         │Rădulescu Motru" din Bucureşti                           │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Dumitrescu Marius        │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi             │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                             31. Istorie şi studii culturale                            │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤
  │  1.│Nistor Gheorghe Vlad -   │                                                         ││    │preşedinte               │Universitatea din Bucureşti                              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Nicoară Toader           │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Rotar Marius             │Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia          │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                                  32. Teologie                                          │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Ocoleanu Picu -          │                                                         ││    │preşedinte               │Universitatea din Craiova                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Dumitraşcu Nicu          │Universitatea din Oradea                                 │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Buzogany Desideriu       │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca             │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                           33. Arhitectură şi urbanism                                  │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Zahariade Ana Maria -    │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din ││    │preşedinte               │Bucureşti                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Lascu Nicolae            │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din ││    │                         │Bucureşti                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Fezi Bogdan              │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din ││    │                         │Bucureşti                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Sandu Alexandru          │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din ││    │                         │Bucureşti                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Moldovan Horia Radu      │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din ││    │                         │Bucureşti                                                │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                                 34. Arte vizuale                                       │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Lucaciu Adriana -        │                                                         ││    │preşedinte               │Universitatea de Vest din Timişoara                      │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Sanc Preda Marilena      │Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti            │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
  │  3.│Sava Valentin            │Universitatea Naţională de Arte "George Enescu" din Iaşi │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│                             35. Artele spectacolului                                   │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Coca Gabriela -          │                                                         ││    │preşedinte               │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Pop-Curşeu Ioan          │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Vasiliu Dan              │Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi              ││    │                         │Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti       │└────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
  ----