Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.106 din 10 iunie 2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016Data intrării în vigoare 16-06-2016
    Formă consolidată valabilă la data 22-06-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-06-2017 până la data de 18-07-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 4.106 din 10 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016, la data de 22 Iunie 2017 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 4.106 din 10 iunie 2016; ORDINUL nr. 6.136 din 21 decembrie 2016; ORDINUL nr. 3.991 din 6 iunie 2017; ORDINUL nr. 4.060 din 14 iunie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 217 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.Articolul 1Membrii Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, sunt personalităţi de prestigiu academic şi ştiinţific, cultural şi moral, recunoscute pe plan naţional/internaţional, numite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru un mandat de maximum 4 ani.Articolul 2(1) Se aprobă componenţa nominală a Consiliului general şi a comisiilor de specialitate ale CNATDCU pentru mandatul 2016-2020.(2)