Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 23 iulie 2010Data intrării în vigoare 22-08-2010
    Formă consolidată valabilă la data 18-06-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 18-06-2017 până la data de 19-07-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a LEGII nr. 171 din 16 iulie 2010, publicate în Monitorul Oficial nr. 513 din 23 iulie 2010, la data de 18 Iunie 2017 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 171 din 16 iulie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016; LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Notă CTCE Reproducem art. II si III din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 445 din 15 iunie 2017:„Articolul IIÎn toate cazurile în care, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se constată săvârşirea de contravenţii silvice ca urmare a măsurătorilor de materiale lemnoase, agentul constatator are obligaţia ca la realizarea măsurătorilor/determinării volumului să aibă în vedere toleranţele admise, respectiv contragerea determinată de uscare conform standardelor în vigoare, urmărind:a) volumul pe specii/grupe de specii, cu luarea în considerare a toleranţelor;b) specia/grupa de specii.Articolul IIISancţiunile prevăzute la art. 4, art. 5^1 lit. b), art. 6 lit. e), art. 12 lit. a)-c), g) şi h), art. 19 alin. (4) lit. a), f), g) şi m) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se aplică numai după notificarea făcută de agentul constatator pentru o perioadă de maximum 7 zile. În situaţia în care, după notificare, agentul constatator constată că în continuare a fost încălcată legea, aplică sancţiunile corespunzătoare”.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1)