Forma la zi
Pret: 14,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 12 martie 2014Data intrării în vigoare 11-04-2014
    Formă consolidată valabilă la data 11-06-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 11-06-2017 până la data de 19-05-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a LEGII nr. 17 din 7 martie 2014, publicate în Monitorul Oficial nr. 178 din 12 martie 2014, la data de 11 Iunie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 68 din 12 mai 2014; LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; DECIZIA nr. 755 din 16 decembrie 2014; LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Titlul I Unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilanCapitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Scopurile prezentei legi sunt:a) asigurarea securităţii alimentare, protejarea intereselor naţionale şi exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;b) stabilirea unor măsuri privind reglementarea vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan;c)