Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 (*actualizată*)privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului**)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 7 iunie 2001Data intrării în vigoare 07-06-2001
    Formă consolidată valabilă la data 11-06-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 11-06-2017 până la data de 19-05-2019
    ----------**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 226 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 noiembrie 2016.Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prin prezenta lege se reglementează:a) cadrul juridic privind privatizarea societăţilor comerciale agricole care deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;b) statutul juridic al Agenţiei Domeniilor Statului;c) administrarea societăţilor comerciale şi regimul concesionării sau arendării terenurilor proprietate publică şi privată a statului, aflate în exploatarea acestora.