Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 24 februarie 2000Data intrării în vigoare 25-03-2000
    Formă consolidată valabilă la data 10-06-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 10-06-2017 până la data de 21-03-2019
    Notă CTCE Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 25 aprilie 2007, în tot cuprinsul Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, prin sintagma "partide politice reprezentate în Parlament" se înţelege "partide politice parlamentare şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ce au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului".
    Parlamentul României adopta prezenta legeCapitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1În România suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative şi prin referendum.Articolul 2(1)