Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.873 din 16 decembrie 2016privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1023 din 20 decembrie 2016Data intrării în vigoare 20-12-2016
    Formă consolidată valabilă la data 06-06-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 06-06-2017 până la data de 20-01-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 2.873 din 16 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1023 din 20 decembrie 2016, la data de 06 Iunie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 768 din 24 mai 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere dispoziţiile art. 12 şi art. 12^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 57 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul 1(1) Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor entităţi:a) regiilor autonome înfiinţate de stat şi societăţilor/ companiilor naţionale, societăţilor la care ponderea cumulată a capitalului deţinut de stat este de peste 50% inclusiv;b) regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale şi societăţilor la care ponderea cumulată a capitalului deţinut de una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale este de peste 50% inclusiv;c) regiilor autonome şi societăţilor la care persoanele juridice menţionate la lit. a) sau instituţiile publice centrale sunt acţionari unici sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, după caz;d)