Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.933 din 23 mai 2017privind aprobarea termenelor de plată şi a modalităţilor de raportare a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenţii şi cursanţii străini instituţiilor de învăţământ superior de stat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017Data intrării în vigoare 29-05-2017

  În temeiul art. 206 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1(1)
  Instituţiile de învăţământ superior de stat efectuează plata semestrial, în valută, a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenţii şi cursanţii străini către Ministerul Educaţiei Naţionale.
  (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat efectuează plăţile astfel:a) până la data de 25 a lunii iulie pentru sumele încasate în semestrul I al anului financiar curent;b) până la data de 25 a lunii ianuarie pentru sumele încasate în semestrul al II-lea al anului financiar precedent.
  Articolul 2Conducerea instituţiilor de învăţământ superior de stat răspunde de exactitatea calculelor privind cuantumul de 5% ce se transferă la Ministerul Educaţiei Naţionale.
  Articolul 3Instituţiile de învăţământ superior de stat au obligaţia ca la data depunerii situaţiilor financiare ale trimestrului al II-lea şi a celor anuale să prezinte în notele la situaţiile financiare „Situaţia sumelor încasate de la studenţii şi cursanţii străini în semestrul .... anul ....“, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 4(1) Instituţiile de învăţământ superior de stat care înregistrează restanţe în plata către Ministerul Educaţiei Naţionale a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenţii şi cursanţii străini de la data intrării în vigoare a prevederilor art. 206 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi până la data de 31 decembrie 2016 au obligaţia de a efectua plata acestor restanţe până la data de 30 iunie 2017.(2) Instituţiile de învăţământ superior de stat transmit Ministerului Educaţiei Naţionale, la data depunerii situaţiilor financiare pentru trimestrul al II-lea al anului 2017, în format letric, situaţia privind sumele încasate în perioada 2014-2016 de la studenţii şi cursanţii străini şi a plăţilor efectuate către Ministerul Educaţiei Naţionale, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 5Direcţia generală învăţământ universitar şi Direcţia generală economică din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi instituţiile de învăţământ superior de stat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Pavel Năstase
  Bucureşti, 23 mai 2017.Nr. 3.933.Anexa nr. 1 SITUAŢIAsumelor încasate de la studenţii şi cursanţii străini în semestrul ..... anul .....┌───────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│   Moneda  │  Sume încasate în valută  │     Sume de virat în valută       ││tranzacţiei│  de către instituţia de   │              către                ││           │învăţământ superior de stat│Ministerul Educaţiei Naţionale (5%)│
  ├───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│     0     │            1              │               2                   │├───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│    EUR    │                           │                                   │├───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│    USD    │                           │                                   │└───────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────┘   Ordonator de credite,                Conducătorul compartimentului............................                financiar-contabil,                                        ..........................
  Anexa nr. 2SITUAŢIAsumelor încasate în perioada 2014-2016 de la studenţii şi cursanţii străini şi a plăţilor efectuate către Ministerul Educaţiei Naţionale*Font 7*┌───────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────────┬──────────────────────┬─────────────┬──────────┐
  │   Moneda  │Anul în care au │Sume încasate în│  Sume de virat în  │Sume virate în valută │Sume de plată│Observaţii││tranzacţiei│ fost încasate  │ valută de către│   valută către     │Ministerului Educaţiei│  la data de │          ││           │sumele în valută│  instituţia de │Ministerul Educaţiei│      Naţionale       │30 iunie 2017│          ││           │                │   învăţământ   │  Naţionale (5%)    │                      │             │          ││           │                │superior de stat│                    │                      │             │          │├───────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┤│     0     │       1        │       2        │         3          │          4           │   5 = 3 - 4 │    6     │├───────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┤│    EUR    │      2014      │                │                    │                      │             │          │├───────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┤│    EUR    │      2015      │                │                    │                      │             │          │├───────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┤│    EUR    │      2016      │                │                    │                      │             │          │├───────────┴────────────────┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┤│       Subtotal în EUR      │                │                    │                      │             │    xxx   │├───────────┬────────────────┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┤│    USD    │      2014      │                │                    │                      │             │          │├───────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┤│    USD    │      2015      │                │                    │                      │             │          │├───────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┤
  │    USD    │      2016      │                │                    │                      │             │          │├───────────┴────────────────┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┤│      Subtotal în USD       │                │                    │                      │             │    xxx   │└────────────────────────────┴────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┴─────────────┴──────────┘            Ordonator de credite,                             Conducătorul compartimentului financiar-contabil,        ............................                              .........................................
  ----