Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 704 din 11 octombrie 2016privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
EMITENT
  • ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 14 noiembrie 2016Data intrării în vigoare 14-11-2016
    Formă consolidată valabilă la data 21-04-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-04-2017 până la data de 22-07-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a DECIZIEI nr. 704 din 11 octombrie 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 912 din 14 noiembrie 2016, la data de 21 Aprilie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: DECIZIA nr. 602 din 4 aprilie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (4), art. 13,art. 14, art. 45 alin. (1), art. 73 alin. (5) şi (6) şi art. 139 alin. (3)-(5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.Articolul 1Se aprobă profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu următorul cuprins:a) profilarea penitenciarelor, centrelor de detenţie şi centrelor educative în funcţie de categoriile de persoane private de libertate şi persoane internate aflate în custodia acestora, precum şi organele judiciare deservite de acestea, prevăzută în anexa nr. 1;b) înfiinţarea secţiilor interioare şi exterioare în cadrul locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, conform anexei nr. 2;c) arondarea locurilor de deţinere cu privire la primirea persoanelor condamnate, internate şi arestate preventiv de la organele de poliţie, prevăzută în anexa nr. 3;d)