Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGLEMENTĂRI din 8 decembrie 2005 privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 bis din 1 februarie 2006Data intrării în vigoare 01-02-2006
  Formă consolidată valabilă la data 01-07-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-07-2017 până la data de 24-09-2019

  Inlocuit de Anexa 1, Anexă din ORDIN nr. 396 din 1 aprilie 2009 la data 01-07-2009  *) Aprobate de ORDINUL nr. 2.134/2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 97 din 1 februarie 2006.
  Notă CTCE *) Forma consolidată a REGLEMENTĂRILOR din 8 decembrie 2005, publicate în Monitorul Oficial nr. 97 bis din 1 februarie 2006, la data de 01 Iulie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 639 din 19 iulie 2007; ORDINUL nr. 396 din 1 aprilie 2009; ORDINUL nr. 283 din 20 aprilie 2011; ORDINUL nr. 1.044 din 19 august 2013; ORDINUL nr. 498 din 25 martie 2015; ORDINUL nr. 494 din 5 mai 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE *) Potrivit pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 494/2017, în tot cuprinsul reglementărilor, sintagma OX se abrogă. Eliminarea sintagmei OX a fost realizată direct în textul formei consolidate.
  Capitolul 1Obiectul şi domeniul de aplicare. Abrevieri şi definiţii1.1. Prezentele reglementări definesc cerinţele privind agrearea şi inspecţia tehnică periodică a vehiculelor din categoriile N şi O destinate transportului anumitor mărfuri periculoase, precum şi omologarea de tip a acestor vehicule în ceea ce priveşte caracteristicile constructive speciale pentru transportul anumitor mărfuri periculoase.1.1.1. Categoriile de vehicule N şi O sunt cele definite în RNTR 2.1.2. Prezentele reglementări definesc, de asemenea, cerinţele privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor din categoriile N şi O echipate cu suprastructuri destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze, precum şi a remorcilorcisternă lente destinate transportului anumitor mărfuri periculoase.1.3. În cuprinsul prezentelor reglementări se utilizează următoarele abrevieri:a) ADR - Acordul european referitor la transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, restructurat, în vigoare de la 1 ianuarie 2017, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 31 mai 1994, cu modificările şi completările ulterioare;----------