Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.134 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 1 februarie 2006Data intrării în vigoare 01-02-2006
  Formă consolidată valabilă la data 01-07-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-07-2017 până la data de 24-09-2019

  Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 2.134 din 8 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 97 din 1 februarie 2006, la data de 01 Iulie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 639 din 19 iulie 2007; ORDINUL nr. 396 din 1 aprilie 2009; ORDINUL nr. 283 din 20 aprilie 2011; ORDINUL nr. 1.044 din 19 august 2013; ORDINUL nr. 498 din 25 martie 2015; ORDINUL nr. 494 din 5 mai 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Normele privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) şi i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Reglementările privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 bis în afară abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.
  Articolul 2Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.