Forma la zi
Pret: 30,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007Data intrării în vigoare 22-08-2007
  Formă consolidată valabilă la data 22-04-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-04-2017 până la data de 27-09-2018

  Abrogat de Articolul 110 , Capitolul X din LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018 la data 28-09-2018

  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 230 din 6 iulie 2007, publicatE în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007, la data de 22 Aprilie 2017 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 175 din 16 iulie 2010; DECIZIA nr. 670 din 18 mai 2011; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 34 din 11 martie 2015; LEGEA nr. 277 din 12 noiembrie 2015; LEGEA nr. 17 din 4 martie 2016; LEGEA nr. 67 din 13 aprilie 2017.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generale, definiţiiArticolul 1Prezenta lege reglementează aspectele juridice, economice şi tehnice cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi modul de administrare şi de exploatare a clădirilor de locuinţe aflate în proprietatea a cel puţin 3 persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, inclusiv în cazul celor care au în structura lor şi spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.Articolul 2În condiţiile art. 1, datorită stării de indiviziune forţată, proprietarii au obligaţia să ia măsuri cu privire la drepturile şi obligaţiile comune ce le revin tuturor asupra proprietăţii comune. În acest scop, proprietarii se pot asocia în asociaţii de proprietari cu personalitate juridică.