Structură Act


Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 (*actualizată*)privind piaţa de capitalPublicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 29 iunie 2004Data intrării în vigoare 29-07-2004
Formă consolidată valabilă la data 01-04-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-04-2017 până la data de 20-01-2019
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 297 din 28 iunie 2004, publicate în Monitorul Oficial nr. 571 din 29 iunie 2004, la data de 01 Aprilie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 208 din 29 iunie 2005; ORDONANŢA nr. 41 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 97 din 25 aprilie 2006; LEGEA nr. 11 din 6 ianuarie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012; LEGEA nr. 167 din 9 octombrie 2012; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014; LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015; LEGEA nr. 268 din 6 noiembrie 2015; LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015; LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Notă CTCE Conform art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, în tot cuprinsul Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "servicii de investiţii financiare" se înlocuieşte cu sintagma "servicii şi activităţi de investiţii", iar termenul "insolvabilitate" se înlocuieşte cu termenul "insolvenţă".
    Notă CTCE Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014:Articolul II(1) Operatorii de piaţă iau măsuri de modificare a statutelor sau actelor constitutive, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea alinierii la prevederile art. 129 şi 286^3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Prin derogare de la prevederile art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, modificările ce vor fi efectuate la actele constitutive ale operatorilor de piaţă, exclusiv pentru încadrarea acestora în prevederile art. 129 şi art. 286^3 se înregistrează la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în baza hotărârii Consiliului de administraţie al operatorului de piaţă, ulterior obţinerii autorizaţiei din partea A.S.F.(3) Nerespectarea de către membrii Consiliului de administraţie unui operator de piaţă a obligaţiilor de modificare a statutelor sau a actelor constitutive proprii, conform prevederilor alin. (1), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.(4)