Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 16 iulie 2007 de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate**)
EMITENT
 • CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 17 iulie 2007Data intrării în vigoare 17-07-2007
  Formă consolidată valabilă la data 27-03-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 27-03-2017 până la data de 09-05-2021


  *) Aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 17 iulie 2007.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a REGULAMENTULUI din 16 iulie 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 479 din 17 iulie 2007, la data de 27 Martie 2017 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 15 din 17 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 9 din 7 decembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 2 din 29 mai 2015; HOTĂRÂREA nr. 2 din 22 martie 2016; HOTĂRÂREA nr. 1 din 16 martie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  **) Titlul regulamentului a fost modificat de lit. a) a pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2 din 29 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 11 iunie 2015.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, denumită în continuare Agenţia, se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 19-22 din Legea nr. 144/2007  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza normelor procedurale instituite prin prezentul regulament.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2012.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!