Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 957 din 18 august 2005 (**republicată**)privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 18 decembrie 2007Data intrării în vigoare 18-12-2007
  Formă consolidată valabilă la data 27-03-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 27-03-2017 până la data de 20-01-2019

  Atenție, se afisează forma consolidată a HOTĂRÂRE nr. 957 din 18 august 2005 (*republicată*)(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.865 din 18-12-2007

  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 957/2005, (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 865 din 18 decembrie 2007, la data de 27 Martie 2017 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 14 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.250 din 8 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 546 din 30 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 201 din 30 martie 2016; HOTĂRÂREA nr. 649 din 8 septembrie 2016; HOTĂRÂREA nr. 145 din 22 martie 2017.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  **) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 19 septembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 7 septembrie 2005 şi a mai fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 593/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 25 iunie 2007.
  Capitolul I Dispoziţii generale şi principalele atribuţiiArticolul 1(1) Institutul Naţional de Statistică se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, cu personalitate juridică, având rol de organizare şi coordonare a statisticii oficiale din România.La data de 22-09-2016 Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 649 din 8 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016(2)