Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (**republicată**)privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 10 iunie 2014Data intrării în vigoare 10-06-2014
  Formă consolidată valabilă la data 26-03-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 26-03-2017 până la data de 23-07-2019

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*)(Republicata 2) din Monitorul Oficial nr.425 din 10-06-2014

  Notă CTCE *) Forma consolidată a LEGII nr. 295 din 28 iunie 2004, (Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 425 din 10 iunie 2014, la data de 26 Martie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015; LEGEA nr. 22 din 21 martie 2017.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  **) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 295/2004 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 17 noiembrie 2011 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 288/2011 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 16 decembrie 2011.
  Capitolul I DISPOZIŢII GENERALEArticolul 1Domeniul de reglementare(1) Prezenta lege stabileşte categoriile de arme şi muniţii, precum şi condiţiile în care deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu aceste arme şi muniţii sunt permise pe teritoriul României.(2)