Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 60 din 8 martie 2017privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017Data intrării în vigoare 13-03-2017
  Formă consolidată valabilă la data 21-03-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-03-2017 până la data de 17-06-2019

  Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 60 din 8 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 179 din 13 martie 2017, la data de 21 Martie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA din 8 martie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere:– 
  Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 2.004 din 3 martie 2017,
  – consultările cu membrii Comitetului Consultativ pentru Sectorul Pescăresc din care fac parte reprezentanţii forurilor de reprezentare ale asociaţiilor de pescari legal constituite la nivel naţional;– realizarea obiectivelor privind politica comună în domeniul pescuitului pentru asigurarea protecţiei şi conservării resurselor acvatice vii prin planuri multianuale pentru managementul durabil al resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale şi implementarea politicilor referitoare la ecosistemele acvatice şi la mediu;– necesitatea reglementării accesului la resursele acvatice vii;– necesitatea îmbunătăţirii administrării şi exploatării durabile a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale;– întărirea activităţilor de control, inspecţie şi colectare date, corelată cu consolidarea răspunderilor şi sancţiunilor,