Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriţi o formă actualizată, la zi (17.12.2017), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(Legea nr. 134/2010 republicată**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015 Data intrării în vigoare 10-04-2015
  Formă consolidată valabilă la data 24-03-2017 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 24-03-2017 până la data de 17-12-2017

  Atenție, se afisează forma consolidată a CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (*republicat*)(Republicata 2) din Monitorul Oficial nr.247 din 10-04-2015


  Notă CTCE Forma consolidată a Legii nr. 134/2010(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 24 Martie 2017 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016; RECTIFICAREA nr. 134 din 1 iulie 2010; DECIZIA nr. 169 din 24 martie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 8 decembrie 2016; LEGEA nr. 17 din 17 martie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă
  **) Republicat în temeiul art. XIV din Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 16 octombrie 2014, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Legea nr. 134/2010 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, şi ulterior a fost modificată şi completată prin:– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012, aprobată prin Legea nr. 206/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 13 noiembrie 2012;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 28 iunie 2013;– Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 2 aprilie 2013.
  Notă CTCE Reproducem mai jos prevederile art. I și II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016:Articolul I(1) Termenele prevăzute la art. XII alin. (1), art. XIII teza I, art. XVIII alin. (1) şi art. XIX alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 12 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2019.