Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 72 din 2 februarie 2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie
EMITENT
 • CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012Data intrării în vigoare 16-02-2012
  Formă consolidată valabilă la data 17-03-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 17-03-2017 până la data de 21-08-2019
  ----------
  Notă CTCE *) Forma consolidată a DECIZIEI nr. 72 din 2 februarie 2012, publicate în Monitorul Oficial nr. 118 din 16 februarie 2012, la data de 17 Martie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: DECIZIA nr. 128 din 14 martie 2017.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe media audiovizuale,în scopul stabilirii procedurii şi condiţiilor de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie,cu respectarea drepturilor radiodifuzorilor de a autoriza retransmiterea serviciilor de programe de către distribuitorii de servicii de programe, potrivit dispoziţiilor art. 113 lit. e) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (3), art. 17, 74, art. 75 alin. (1) şi (2) şi al art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) În sensul prezentei decizii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) aviz de retransmisie - actul juridic eliberat de Consiliul Naţional al Audiovizualului unui distribuitor de servicii de programe, în baza căruia acestuia i se conferă dreptul de a retransmite, printr-o reţea de comunicaţii electronice specificată, servicii de programe de televiziune şi/sau de radiodifuziune;b)