Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 895 din 19 august 2016pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 31 august 2016Data intrării în vigoare 31-08-2016
    Formă consolidată valabilă la data 15-03-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15-03-2017 până la data de 17-06-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 895 din 19 august 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 669 din 31 august 2016, la data de 15 Martie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 954 din 28 octombrie 2016; ORDINUL nr. 61 din 8 martie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 162.149 din 26 iulie 2016,
    în baza prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 şi ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul,în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.Capitolul I Prevederi generale. Reguli privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificareArticolul 1(1) Potrivit prevederilor art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, denumit în continuare R(CE) nr. 834/2007, se instituie un sistem de control având autoritatea competentă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, care deleagă atribuţiile de control unor organisme de control, denumite în continuare OC, cu condiţia respectării prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, denumit în continuare R(CE) nr. 882/2004.(2) În sensul prezentului ordin, OC reprezintă organismele care desfăşoară activităţi de inspecţie şi certificare în domeniul producţiei ecologice; acestea sunt persoane juridice din sectorul public sau privat, care îndeplinesc cerinţele art. 27 din R(CE) nr. 834/2007.(3)