Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 14 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017Data intrării în vigoare 13-03-2017

  În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă componenţa nominală şi conducerea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 1 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  Bucureşti, 1 martie 2017.Nr. 14.ANEXĂ
  COMPONENŢA NOMINALĂ ŞI CONDUCEREA
  Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei
  1. Florin Iordache, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD - preşedinte2. Meiroşu Marilena-Emilia, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD3.
  Soporan Aurel-Horea, senator, membru al Grupului parlamentar PSD
  4. Mareş Mara, deputat, membru al Grupului parlamentar PNL5. Stoica Bogdan-Alin, deputat, membru al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale
  ----