Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 7 februarie 2017de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 bis din 9 februarie 2017Data intrării în vigoare 09-02-2017
  Formă consolidată valabilă la data 20-02-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-02-2017 până la data de 17-06-2019

  ---------
  Aprobat prin Ordinul nr. 22/2017 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 9 februarie 2017.
  Notă CTCE *) Forma consolidată a REGULAMENTULUI din 7 februarie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 112 bis din 9 februarie 2017, la data de 20 Februarie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 22 din 7 februarie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Regulamentul se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Notă CTCE Conform RECTIFICĂRII nr. 22 din 7 februarie 2017, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017, în anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 şi 112 bis din 9 februarie 2017, se face următoarea rectificare: - la Direcţia Generală Monitorizare şi Control, la nr. crt. 121, coloana a 3-a, în loc de: „Director general” se va citi: „Director general adjunct”.
  ---------