Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGLEMENTĂRI*) din 9 noiembrie 2007 privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 bis din 10 decembrie 2007Data intrării în vigoare 01-01-2008
  Formă consolidată valabilă la data 01-02-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-02-2017 până la data de 31-12-2017

  Abrogat de Articolul 9 din ORDIN nr. 3.103 din 24 noiembrie 2017 la data 01-01-2018


  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma consolidată a REGLEMENTĂRILE din 9 noiembrie 2007, publicate în Monitorul Oficial nr. 846 bis din 10 decembrie 2007, la data de 01 Februarie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 939 din 12 august 2015; ORDINUL nr. 166 din 25 ianuarie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.──────────
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Potrivit art. II din ORDINUL nr. 939 din 12 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015, ordinul intră în vigoare începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2015.──────────
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Aprobate de Ordinul nr. 1.969 din 9 noiembrie 2007, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 846 din 10 decembrie 2007.