Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 10 septembrie 2014pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 22 septembrie 2014Data intrării în vigoare 22-09-2014
  Formă consolidată valabilă la data 26-01-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 26-01-2017 până la data de 26-08-2019


  Aprobat prin Ordinul nr. 83/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 22 septembrie 2014.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a REGULAMENTULUI din 10 septembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 692 din 22 septembrie 2014, la data de 26 Ianuarie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 105 din 7 decembrie 2016; RECTIFICAREA nr. 105 din 7 decembrie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Capitolul I Cadru legislativArticolul 1(1) Prezentul regulament, denumit în continuare Regulament, este elaborat în conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, şi cu prevederile art. 121 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Activităţile de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, precum şi a instalaţiilor de utilizare se realizează de către instalatori autorizaţi de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) sau de către personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi.(3) Activităţile de verificare a proiectelor şi expertiză tehnică a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din sectorul gazelor naturale se realizează de către verificatori de proiecte şi experţi tehnici atestaţi de către ANRE.