Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 29 martie 2010 privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 13 aprilie 2010Data intrării în vigoare 13-04-2010
  Formă consolidată valabilă la data 26-01-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 26-01-2017 până la data de 20-01-2019

  ----------
  ──────────
  *) Aprobat de ORDINUL nr. 107/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 231 din 13 aprilie 2010.
  ──────────
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Forma consolidată a REGULAMENTULUI din 29 martie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 231 din 13 aprilie 2010, la data de 26 Ianuarie 2017 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 978 din 5 august 2016; ORDINUL nr. 1.600 din 23 decembrie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.──────────
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezentul regulament stabileşte cadrul legal pentru autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate.