Pret: 40,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 (*actualizată*)privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010Data intrării în vigoare 01-01-2011
  Formă consolidată valabilă la data 25-01-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 25-01-2017 până la data de 26-08-2019
  ----------
  Notă CTCE ──────────
  *) Notă CTCE:Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 111/2010 publicate în Monitorul Oficial nr. 830 din 10 decembrie 2010 la data de 25 Ianuarie 2017 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 132 din 27 iunie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011; LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 126 din 23 septembrie 2014; LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.──────────
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:A se vedea şi art. III din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016, care prevede: "Art. III - (1) Pentru persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, de concediul fără plată sau de stimulentul de inserţie reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, modificările aduse prin prezenta lege se aplică după cum urmează:a) pentru persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an sau în plata stimulentului de inserţie, precum şi pentru cele aflate în concediu fără plată pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, modificarea opţiunii se realizează pe bază de cerere şi acte doveditoare privind suspendarea realizării de venituri supuse impozitului, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;b) pentru persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, modificarea cuantumului indemnizaţiei lunare aferente se realizează din oficiu, pe baza documentelor care au stat la baza acordării dreptului;c) pentru persoanele aflate în plata stimulentului de inserţie, indiferent de opţiunea de concediu exprimată iniţial, şi care nu se află în situaţia prevăzută la lit. a), prelungirea perioadei de acordare a stimulentului până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, se face din oficiu.(2) În aplicarea alin. (1) se emit instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice".──────────
  Notă CTCE