Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 72 din 27 februarie 2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 13 martie 2013Data intrării în vigoare 13-03-2013
  Formă consolidată valabilă la data 20-01-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-01-2017 până la data de 19-07-2019
  ----------
  Notă CTCE ──────────
  *) Notă CTCE:Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 72 din 27 februarie 2013, publicate în Monitorul Oficial nr. 133 din 13 martie 2013, la data de 20 Ianuarie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 344 din 4 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.165 din 23 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 9 din 7 ianuarie 2015; HOTĂRÂREA nr. 993 din 23 decembrie 2015; HOTĂRÂREA nr. 31 din 18 ianuarie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.──────────
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 104 alin. (2)-(4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) şi (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi de învăţământ.(2) Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora pentru unităţile de învăţământ se face pe baza costului standard per elev/preşcolar. Nu sunt incluse în această categorie de cheltuieli cheltuielile pentru alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă, precum şi cheltuielile salariale în natură, acestea nefăcând parte din finanţarea de bază.