Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.07.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.005 din 17 octombrie 2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 octombrie 2012----------Data intrării în vigoare 29-10-2012
  Formă consolidată valabilă la data 08-02-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 17-01-2017 până la data de 26-07-2021


  Notă CTCE ──────────
  *) Notă CTCE:Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 1.005 din 17 octombrie 2012, publicate în Monitorul Oficial nr. 729 din 29 octombrie 2012, la data de 08 Februarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 48 din 19 februarie 2013; HOTĂRÂREA nr. 564 din 30 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 331 din 23 aprilie 2014; HOTĂRÂREA nr. 170 din 11 martie 2015; HOTĂRÂREA nr. 19 din 12 ianuarie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.──────────
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Garda Naţională de Mediu, denumită în continuare GNM, este instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.(2) GNM este un corp specializat de inspecţie şi control, iar comisarii sunt funcţionari publici numiţi în funcţii publice specifice, în condiţiile legii, care pot lua măsuri de sancţionare, de suspendare/încetare a activităţii ca urmare a poluării şi deteriorării mediului sau pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi a măsurilor stabilite în notele de constatare şi în rapoartele de inspecţie şi control.----------

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!