Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriţi o formă actualizată, la zi (17.12.2017), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 652 din 27 mai 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009Data intrării în vigoare 29-06-2009
  Formă consolidată valabilă la data 16-01-2017 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 16-01-2017 până la data de 17-12-2017

  ----------
  Notă CTCE ──────────Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 652/2009, publicate în Monitorul Oficial nr. 443 din 29 iunie 2009 la data de 16 Ianuarie 2017 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 652 din 27 mai 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.563 din 9 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 825 din 4 august 2010; HOTĂRÂREA nr. 935 din 1 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.172 din 25 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.056 din 30 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.155 din 27 noiembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.164 din 27 noiembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 158 din 10 aprilie 2013; HOTĂRÂREA nr. 574 din 30 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 865 din 6 noiembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 137 din 6 martie 2014; HOTĂRÂREA nr. 745 din 26 august 2014; HOTĂRÂREA nr. 1.063 din 26 noiembrie 2014; HOTĂRÂREA nr. 486 din 30 iunie 2015; HOTĂRÂREA nr. 772 din 16 septembrie 2015; HOTĂRÂREA nr. 328 din 27 aprilie 2016; HOTĂRÂREA nr. 358 din 11 mai 2016; HOTĂRÂREA nr. 674 din 19 septembrie 2016; HOTĂRÂREA nr. 756 din 12 octombrie 2016; HOTĂRÂREA nr. 14 din 12 ianuarie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.──────────
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009, s-a dispus înfiinţarea Ministerului Justiţiei prin reorganizarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. Prin urmare, denumirea ministerului se actualizează potrivit acestui act normativ.──────────
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 825 din 4 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 17 august 2010, se elimină referirile la funcţiile de director general din cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare.Art. II din HOTĂRÂREA nr. 935 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010 prevede:"Art. II(1) Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, intră în vigoare la data la care va fi emis, în temeiul şi pentru executarea prezentei hotărâri, ordinul ministrului justiţiei de stabilire a serviciilor şi birourilor, a numărului posturilor de conducere, precum şi pentru alocarea personalului în direcţii, servicii, birouri şi compartimente administrative asimilate.(2) Ordinul ministrului justiţiei prevăzut la alin. (1) va fi emis în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Până la data emiterii ordinului prevăzut la alin. (1), Ministerul Justiţiei şi personalul acestuia vor funcţiona potrivit structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Ministrul justiţiei poate lua orice alte măsuri necesare pentru realizarea reorganizării Ministerului Justiţiei potrivit prezentei hotărâri, în condiţiile legii."──────────
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE: