Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 (*actualizată*)privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 15 noiembrie 2013----------Data intrării în vigoare 15-11-2013
  Formă consolidată valabilă la data 06-01-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 06-01-2017 până la data de 24-07-2019
  Notă CTCE ──────────
  *) Notă CTCE:Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013, publicate în Monitorul Oficial nr. 703 din 15 noiembrie 2013, la data de 06 Ianuarie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014; LEGEA nr. 28 din 19 martie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 18 iunie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014; LEGEA nr. 183 din 29 decembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.──────────
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Potrivit art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014, în sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin sintagma "cuantumul brut al salariilor de bază" se înţelege cuantumul brut al salariilor de bază care cuprinde, după caz, drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost majorate potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012.──────────
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Reproducem mai jos prevederile articolului 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015:Articolul 8(1)