Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ nr. 39 din 26 august 2015privind cazierul fiscal
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 31 august 2015Data intrării în vigoare 03-09-2015
    Formă consolidată valabilă la data 01-02-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-02-2017 până la data de 17-06-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDONANŢEI nr. 39 din 26 august 2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 655 din 31 august 2015, la data de 01 Februarie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 327 din 16 decembrie 2015; LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Notă CTCE Potrivit art. II din LEGEA nr. 327 din 16 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015, faptele sancţionate contravenţional cu avertisment, care sunt înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor la data intrării în vigoare a prezentei legi, se scot din evidenţă începând cu această dată.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Articolul 1Definiţia cazierului fiscalCazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidenţă şi urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile şi financiare de către contribuabili, în care se ţine evidenţa persoanelor fizice, juridice şi a entităţilor fără personalitate juridică care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară, stabilite potrivit art. 4 alin. (3).Articolul 2Scopul cazierului fiscal