Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECRET nr. 635 din 3 decembrie 1956pentru înfiinţarea Comitetului de Stat al Apelor de pe lîngă Consiliul de Miniştri
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 31 din 3 decembrie 1956Data intrării în vigoare 03-12-1956

    Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, decretează:Articolul 1În scopul organizării conducerii de stat a activităţii hidrometeorologice şi a celei de gospodărire a apelor pe teritoriul Republicii Populare Române, se înfiinţează pe data prezentului Decret Comitetul de Stat al Apelor de pe lîngă Consiliul de Miniştri.
    Articolul 2Pe aceeaşi dată se înfiinţează la comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, secţiunile regionale ale apelor, care vor fi indrumate tehnic de către Comitetul de Stat al Apelor de pe lîngă Consiliul de Miniştri.Articolul 3Sarcinile şi atribuţiile prevăzute în legile şi decretele în vigoare cu privire la gospodărirea apelor de pe teritoriul Republicii Populare Române, trec asupra Comitetului de Stat al Apelor de pe lîngă Consiliul de Miniştri.Articolul 4Organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat al Apelor de pe lîngă Consiliul de Miniştri se vor stabili prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.------