Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 octombrie 1999Data intrării în vigoare 25-10-1999
    Formă consolidată valabilă la data 05-01-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-01-2017 până la data de 17-06-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 159 din 21 octombrie 1999, publicate în Monitorul Oficial nr. 515 din 25 octombrie 1999, la data de 05 Ianuarie 2017 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 288 din 5 iunie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 202 din 22 decembrie 2005 respinsă de LEGEA nr. 252 din 23 iunie 2006; DECIZIA nr. 691 din 11 septembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 7 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Notă CTCE Conform articolului unic din LEGEA nr. 288 din 5 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 8 iunie 2001, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă şi al statutului sintagma "Ministerul Finanţelor" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Finanţelor Publice".
    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:Articolul 1(1) Se înfiinţează Compania Naţională "Loteria Română" - S.A., denumită în cele ce urmează Loteria Română, prin reorganizarea Regiei Autonome "Loteria Naţională", care se desfiinţează la data înmatriculării la oficiul registrului comerţului a Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.(2) Loteria Română este persoana juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni cu capital integral de stat, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţa de urgenţă.------------Alin. (2) al art. 1 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 202 din 22 decembrie 2005, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 252 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006.