Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 5 din 18 aprilie 2008privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România
EMITENT
  • COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 15 mai 2008Data intrării în vigoare 01-06-2008
    Formă consolidată valabilă la data 01-02-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-02-2017 până la data de 17-06-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a DECIZIEI nr. 5 din 18 aprilie 2008, publicate în Monitorul Oficial nr. 373 din 15 mai 2008, la data de 01 Februarie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: DECIZIEI nr. 22 din 16 decembrie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 431 şi 464 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România decide:Articolul 1Membrii Colegiului Medicilor din România care exercită profesia de medic sau care ocupă o funcţie în baza calităţii de medic au obligaţia de a achita lunar cotizaţia de membru în valoare de 50 de lei.La data de 01-02-2017 Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din DECIZIA nr. 22 din 16 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1063 din 29 decembrie 2016Articolul 2Prin excepţie de la prevederile art. 1, medicii rezidenţi, medicii stagiari, precum şi medicii care au dobândit dreptul de liberă practică, dar care nu desfăşoară încă activitate medicală, sunt obligaţi la plata unei cotizaţii în valoare de 5 lei pe lună.