Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 10 august 2016de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 22 august 2016Data intrării în vigoare 22-08-2016
  Formă consolidată valabilă la data 16-12-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 16-12-2016 până la data de 05-06-2020


  ──────────
  *) Aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 582 din 10 august 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 22 august 2016.
  ──────────
  Notă CTCE *) Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE din 10 august 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 641 din 22 august 2016, la data de 16 Decembrie 2016 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 935 din 8 decembrie 2016 .Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Capitolul I Stabilirea drepturilor salariale începând cu luna august 2016 pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitarArticolul 1(1) Personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1 pct. 2 care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului didactic, tranşei de vechime în învăţământ şi sporul de vechime în muncă pe gradaţii.(2) Personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 şi de alte drepturi salariale, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, după cum urmează:a) indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;