Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriţi o formă actualizată, la zi (17.07.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006Data intrării în vigoare 30-07-2006
  Formă consolidată valabilă la data 25-04-2013Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 25-04-2013 până la data de 17-07-2018
  -----------
  Notă CTCE *) Forma consolidată a Legii nr. 328/2006, publicate în Monitorul Oficial nr. 649 din 27 iulie 2006, la data de 25 Aprilie 2013 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006; LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007; LEGE nr. 174 din 12 iunie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008; LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 24 iunie 2009; DECIZIA nr. 269 din 16 martie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 11 mai 2011 respinsă de LEGEA nr. 105 din 18 aprilie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 privind cinematografia, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) De prevederile prezentei ordonanţe beneficiază persoanele fizice şi juridice române, precum şi cele din statele membre ale Uniunii Europene, autorizate ca atare, cu respectarea principiilor libertăţii de stabilire a domiciliului sau a reşedinţei, al liberei circulaţii a bunurilor şi serviciilor, precum şi al nediscriminării pe motiv de naţionalitate.2. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:"a) dezvoltarea industriei filmului în România şi susţinerea formării profesionale în domeniu;".