Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 23 iulie 2015Data intrării în vigoare 01-01-2016
  Formă consolidată valabilă la data 01-01-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-01-2017 până la data de 24-07-2019
  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma consolidată a CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 547 din 23 iulie 2015, la data de 01 Ianuarie 2017 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 11 mai 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.──────────
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Titlul I Dispoziţii generaleArticolul 1DefiniţiiÎn înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. actul administrativ fiscal - actul emis de organul fiscal în exercitarea atribuţiilor de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, pentru stabilirea unei situaţii individuale şi în scopul de a produce efecte juridice faţă de cel căruia îi este adresat;2. administrarea creanţelor fiscale - oricare din activităţile desfăşurate de organele fiscale în legătură cu:a)