Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT nr. 3 din 1 februarie 2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 9 februarie 2006Data intrării în vigoare 09-02-2006
  Formă consolidată valabilă la data 28-11-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-11-2016 până la data de 11-05-2021

  ----------
  *) Aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006.
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Forma consolidată a REGULAMENTULUI nr. 3 din 1 februarie 2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 124 din 9 februarie 2006, la data de 28 Noiembrie 2016 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 3 din 1 februarie 2006; REGULAMENTUL nr. 10 din 21 iunie 2006 aprobat prin ORDINUL nr. 55 din 21 iunie 2006; REGULAMENTUL nr. 4 din 22 mai 2008 aprobat prin ORDINUL nr. 59 din 22 mai 2008; REGULAMENTUL nr. 3 din 23 februarie 2010 aprobat prin ORDINUL nr. 5 din 23 februarie 2010; REGULAMENTUL nr. 1 din 19 ianuarie 2011 aprobat prin ORDINUL nr. 6 din 19 ianuarie 2011; REGULAMENTUL nr. 1 din 2013 aprobat prin ORDINUL nr. 3 din 11 iunie 2013; REGULAMENTUL nr. 7 din 23 aprilie 2014; REGULAMENTUL nr. 6 din 25 mai 2015; REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015; REGULAMENTUL nr. 8 din 17 noiembrie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.──────────
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prezentul regulament stabileşte condiţiile şi principiile privind înfiinţarea, autorizarea, organizarea şi funcţionarea S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A., denumit în continuare Fond, în conformitate cu prevederile Titlului II, Capitolului IX din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!