Structură Act


Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 98 din 19 mai 2016(*actualizată*)privind achiziţiile publice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 23 mai 2016Data intrării în vigoare 26-05-2016
    Formă consolidată valabilă la data 22-11-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-11-2016 până la data de 17-06-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a Legii nr. 98/2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016, la data de 22 Noiembrie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1 Obiect, scop şi principiiArticolul 1Prezenta lege reglementează modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică.Articolul 2(1) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială.