Structură Act


Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 7 iunie 2001Data intrării în vigoare 07-06-2001
    Formă consolidată valabilă la data 25-11-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 25-11-2016 până la data de 19-05-2019
    ----------La data de 25-11-2016 Titlul Actului a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 226 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 noiembrie 2016Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prin prezenta lege se reglementează:a) cadrul juridic privind privatizarea societăţilor comerciale agricole care deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;b)